Trening słuchowy

Trening słuchowy

Marzena Kitłowska-Kurpiel

TRENING SŁUCHOWY.

 

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE DLA DZIECI W STARSZYM WIEKU SZKOLNYM, DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z IMPLANTEM ŚLIMAKOWYM I NIE TYLKO.

SAMOGŁOSKI

To ćwiczenia dla wszystkich, którzy potrzebują treningu słuchowego, zwłaszcza dla osób z wadą słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem osób z implantem ślimakowym.

Co wzięłam pod uwagę:

 • specyfikę przyswajania języka polskiego przez dzieci z wadą słuchu
 • etapy rozwoju mowy i kompetencji językowych
 • najczęstsze błędy pojawiające się w mowie osób z wadą słuchu
 • konieczność stopniowania trudności w strukturze ćwiczeń

Zawartość książki:

 • ćwiczenia słuchowe o różnym stopniu trudności
 • ćwiczenia językowe (w zakresie słownictwa, składni, morfologii słowa, odmiany części mowy)
 • ćwiczenia kształcące umiejętności językowe (np. rozumienie pojedynczych wypowiedzi, dialogu, opisu, opowiadania, określanie głównej myśli wypowiedzi oraz jej szczegółów, rozumienie intencji wypowiedzi itp.).

Jak zbudowane są ćwiczenia?

 • ćwiczenia dotyczą dźwięków mowy. W tej pozycji skoncentrowałam się na samogłoskach
 • zbudowane są zgodnie z etapami treningu słuchowego proponowanymi przez Joannę Szuchnik (etapy: wykrywanie dźwięków mowy, różnicowanie dźwięków, identyfikacja dźwięków mowy, rozumienie mowy).
 • ćwiczenia są zróżnicowane i ćwiczą różne aspekty rozpoznawania dźwięków mowy:
  • dźwięk jest lub go nie ma
  • rozpoznajemy pozycję dźwięku w wyrazie(nagłos, śródgłos, wygłos)
  • rozpoznajemy, ile razy dany dźwięk wystąpił w wyrazie
  • ćwiczony dźwięk musi być odróżniony od innych
  • cwiczony dźwięk musi być odróżniony od dźwięku opozycyjnego, często mylonego słuchem
  • słuchamy dźwięku w wyrazach różniących się tylko jedną głoską
  • słuchamy ćwiczonego dźwięku w wyrazach jednosylabowych lub w wyrazach o różnej liczbie sylab, w różnych częściach mowy, w różnych formach odmiany, w wyrazach podobnych brzmieniowo;
  • głoska może wystąpić więcej niż raz w jednym słowie
  • różnicujemy słuchem dźwięki wysokie i niskie, krótkie i długie, ciche i głośne, dalekie lub bliskie (nadawane z różnych odległości);
  • różnicujemy słuchem lokalizację dźwięku (dźwięk nadawany z boku, z dołu, z góry), szukamy źródła dźwięku, określamy barwę dźwięku (mówi dziecko, dorosły, starszy człowiek, młody człowiek, kobieta, mężczyzna, jedna osoba czy więcej osób, dźwięki mowy z telewizji lub komputera)
  • rozpoznajemy tempo mowy
  • rozpoznajemy i odtwarzamy układy rytmiczne dźwięków
  • dokonujemy syntezy i analizy sylabowej i głoskowej wyrazów
  • różnicujemy wyrazy podobne brzmieniowo
  • rozpoznajemy różnice między wymową i pisownią
  • rozpoznajemy intonację, akcent wyrazowy i zdaniowy
  • rozpoznajemy liczbę i rodzaj zdań w dłuższej wypowiedzi
  • rozpoznajemy kontekst wypowiedzi
  • rozpoznajemy treść wypowiedzi

Etap 1 – wykrywanie dźwięku.

1. Ile razy słyszysz głoskę [o]?

 • oś – blok – al – akt (2)
 • ar – ość – as – bok (2)
 • piach – pisk – do – od (2)
 • piec – kot – gad – lód (1)
 • gaj – dzik – wóz – paw (0)

2. W jakiej pozycji występuje głoska [o] – na początku, w środku czy na końcu wyrazu?

 • Torba, czosnek, odpruć, ocet, Oskar, Jola, gołąb, globus, oblizać, okolica, obojczyk, Miłosz, aktor, bochenek, muchomor, żołądek, poprawa, korona, porzeczka,

Etap 2 – różnicowanie dźwięku.

1.Wysokość dźwięku – możliwe polecenia:

 • Czy dźwięk jest wysoki czy niski?
 • Ile słyszałaś dźwięków niskich? Który z kolei dźwięk był wysoki?
 • Czy dźwięki były różne czy takie same?
 • Powtórz schemat rytmiczny z tymi samymi wysokościami.
  1. *** ** *
  ***
  2. *** ** ** itd.
  ***

2.Tempo mowy.
W jakim tempie mówię – szybkim czy wolnym?

 • Poniedziałek – wtorek – środa – czwartek – piątek – sobota – niedziela

Ile słyszysz sylab / wyrazów? Co słyszysz – sylaby czy wyrazy? Ile słyszysz sylab, a ile wyrazów? Które z kolei były głośne / ciche?
Kosz – pończocha – komoda – zgoda
Bo – go – do – lo – wo
Ile słyszysz zdań? Ile słyszysz pytań? Które zdanie było głośne?
Pracuję jako lekarz pediatra. Pomagam chorym dzieciom w ciężkich chwilach. Czy można mieć w takiej pracy problemy?

Etap 3 – identyfikacja dźwięku 1.Czy słyszysz dwa takie same słowa czy różne? Powtórz je! Powiedz, kiedy słyszysz rym? Wymyśl trzeci rym.
osa – oka obraz – koza vet – wat stopy – kopy

Etap 4 – rozumienie ze słuchu 1. Uzupełnij ze słuchu luki w wypowiedzi.
- Kamerton to przyrząd muzyczny, który pozwala znaleźć odpowiedni …………….. (ton/tom)
Itp. Ćwiczenia zgodne z etapami rehabliltacji słuchu po wszczepie ślimakowym.

O książce :

„Trening słuchowy” to gotowa pomoc do ćwiczeń słuchowych dla dzieci w starszym wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych. Przyda się w pracy logopedy, pedagoga, terapeuty, nauczyciela rewalidacji, przedszkola, nauczyciela wspomagającego w szkole. Pomoże też rodzicom, którzy chcą poprawić percepcję słuchową swojego dziecka lub osobom prowadzącym rehabilitację mowy u chorych po wylewach lub udarach mózgu. Przede wszystkim zaś ten zestaw ćwiczeń ułatwi rehabilitację słuchu u osób po wszczepie implantu ślimakowego.

okladka

 

Cena książki: 14,07 PLN           Zamów książkę

The comments are closed.

Leave a comment